Home
Search results “Francesco castriota skanderbeg history”
GIORGIO CASTRIOTA SCANDERBEG - UN MITO UN SIMBOLO (Coordinamento scientifico di PIERFRANCO BRUNI)
 
09:11
Video realizzato da STEFANIA ROMITO (Ophelia's friends Cultural Projects) in collaborazione con CENTRO STUDI DI RICERCHE "FRANCESCO GRISI" nell'ambito del progetto Etno-linguistico del MIBACT presieduto da PIERFRANCO BRUNI (Resp. Progetto Etnie del MIBACT)
Prof. Francesco Altimari - Scanderbeg myth - 1
 
06:28
Prof. Francesco Altimari - Scanderbeg myth at Arberesh community in Italy.
Views: 2382 Shpend Bengu
As time goes by - Alessandro Skanderbeg
 
02:39
Alessandro Castriota Scanderbeg si esibisce con l'orchestra sinfonica del Teatro Rendano di Cosenza il 14/02/2016
Skanderbeg's Military Expedition In Italy - 1460
 
28:08
Skanderbeg's Italian expedition (1460--1462) was undertaken to aid his ally Ferdinand I of Naples, whose rulership was threatened by the Angevin Dynasty. George Kastrioti Skanderbeg was the ruler of Albania (Latin: dominus Albaniae) who had been leading a rebellion against the Ottoman Empire since 1443 and allied himself with several Western European monarchs in order to consolidate his domains. In 1458, Alfonso V of Aragon, ruler of Sicily and Naples and Skanderbeg's most important ally, died, leaving his illegitimate son, Ferdinand, on the Neapolitan throne; René d'Anjou, the French Duke of Anjou, laid claim to the throne. The conflict between René's and Ferdinand's supporters soon erupted into a civil war. Pope Calixtus III, of Spanish background himself, could do little to secure Ferdinand, so he turned to Skanderbeg for aid. In 1457, Skanderbeg had achieved his most famous victory over the Ottoman Empire at Albulena (Ujëbardha), which was received with great enthusiasm throughout Italy. In order to repay Alfonso for the financial and military assistance given to him years before, Skanderbeg took up the pope's pleas to help out Alfonso's son by sending a military expedition to Italy. Before leaving, Skanderbeg tried to negotiate a ceasefire with Sultan Mehmed II, the conqueror of Constantinople, to ensure his domain's safety. Mehmed had not declared a truce and he was still sending his armies against Bosnia and the Morea. It was not until 1459, after Mehmed's conquest of Serbia, that Mehmed not only declared a truce, but also a three-year ceasefire with Skanderbeg. This gave Skanderbeg his opportunity to send his men to Italy. Due to fears of an approaching Ottoman army, Skanderbeg first sent his nephew, Constantine, with 500 cavalry to Barletta. They were incorporated into Ferdinand's forces to combat his Angevin rivals. They held back their enemy for a year, but did not gain much ground until Skanderbeg arrived in September 1461. Before reaching Italy, Skanderbeg visited Ragusa (Dubrovnik) to convince its rectors to help fund his campaign. Meanwhile, his men landed in Italy and Angevin forces lifted their siege on Barletta. Upon arriving, Skanderbeg continued to pursue his ally's enemies with great success. Ferdinand's adversaries thus began to retreat from his territories and Skanderbeg went back to Albania; a troop of his men stayed until Ferdinand managed to finally defeat the pretenders to his throne at the Battle of Orsara, although it is not known if Skanderbeg's men participated. In 1456, Skanderbeg's ally, Janos Hunyadi, died, and his son, Mathias Corvinus, was crowned King of Hungary. Hunyadi had been an advocate for an offensive war against the Ottoman Empire, whereas the Hungarian nobility and his son promoted a defensive war. The next year, however, George Kastrioti Skanderbeg defeated a sizable Ottoman force at the Battle of Albulena (Ujëbardha). Rome had been desperately waiting for such a victory after the Siege of Belgrade, as Pope Calixtus III had wanted to assure himself of the feasibility of a crusade before declaring one. Calixtus thus named Skanderbeg the Captain-General of the Curia; to secure the pope's interests, Skanderbeg sent twelve Turkish prisoners of war that had been captured at Albulena to Rome. Despite seeing his forces defeated the year before, Sultan Mehmed II prepared another force to be sent into Albania. The country had been obstructing his ambitions for empire in the West and he grew restless to defeat Skanderbeg. Skanderbeg sent delegations to several Western European states to convince them to stop fighting each other and unite for Calixtus' crusade. On 27 September 1458, Alfonso V of Aragon, Skanderbeg's most important and helpful ally after the stipulation of the Treaty of Gaeta, died. In 1448, as gesture of friendship with Alfonso, Skanderbeg sent a detachment of Albanian troops commanded by General Demetrios Reres to Crotone to quell a rebellion against Alfonso. The next year, many of these men were allowed to settle four villages in Sicily which Alfonso controlled. Upon hearing of his ally's death, Skanderbeg sent emissaries to the new King of Naples, Ferdinand I, to give condolence for his father's death, but also to congratulate him on his accession to the throne of Naples. The succession was not without turbulence, however: René d'Anjou laid claim to the throne since his family had controlled Naples before Aragon had taken control of it, and also because Ferdinand was Alfonso's illegitimate son. The Southern Italian nobility, many of Angevin background, supported René d'Anjou over the Aragonese Ferdinand. Among them was Giovanni Antonio del Balzo Orsini, the Prince of Taranto, and Jacopo Piccinino, a famed condottieri who had been invited by the Angevins. Francisco Sforza, the Duke of Milan, who was wary of a French presence in Italy, sided with Ferdinand and sent his nephew, Alessandro Sforza, to command his army in southern Italy
Views: 1180 MadeInTurkey
ALBANIAN HERO SCANDERBEG
 
04:53
ALBANIAN HERO SCANDERBEG
Views: 12137 Bahri Sadiku
Un eroe italiano
 
04:31
Alberto Zignani, generale di corpo d'armata, raconta la storia di un eroe, al momento dell'armistizio dell'8 settembre. Che è anche la storia della Nona Armata in Albania e la storia di un "disertore" coraggioso che, riorganizzando le forze nei Balcani, organizzò la guerriglia contro i Tedeschi.
Views: 291 InConTraSrl
Albanska kustodija "Navještenja BDM"
 
15:00
* Za odabir jezika kliknite ☼ u donjem desnom kutu videa.||| Për të përzgjedhur gjuhën klikoni ☼ në këndin e djathtë të ulët të videos. Kroz dugu povijest Franjevačke provincije Bosne Srebrene i Albanske kustodije mogu se zapaziti brojni međususreti i pomaganja između navedenih zajednica. Premda su i jedna i druga zajednica prošle kroz teška i opasna razdoblja za duh i tijelo, obitelj sv. Franje nije poklekla pred teškim izazovima. Mladi franjevci iz Albanije dolazili su u Bosnu na studij te tako obogaćivali zajednicu novom kulturom (fra Gjergj Fishta, fra Shtjefen Gjeçovi i dr.), dok su fratri iz Bosne nemali broj puta dolazili u Albaniju kao misionari i obnovitelji franjevačke obitelji u Albaniji (fra Lovro Mihačević, fra Lovro Gavran i dr.). Tako je to bilo kroz povijest, no da je i danas potrebna suradnja između ove dvije franjevačke zajednice govori i dolazak trojice mladih novaka iz Albanske kustodije u novicijat na Goricu u Livno. Bosanski ujaci vrlo rado su ih prihvatili te u cilju boljeg upoznavanja povijesti Albanske kustodije odlučili su novaci Bosne Srebrene napraviti kratku video prezentaciju o svojoj braći Albancima. Tako su najprije na otočiću Košljunu (Krk) na novačkom susretu Južnoslavenske franjevačke konferencije predstavili svoju albansku braću. Nakon što je video uradak lijepo prihvaćen među ostalim novacima odlučili smo prevesti ovu prezentaciju na još nekoliko jezika: albanski, talijanski, engleski i njemački te ju podijeliti s drugima. Videoprezentacija se sastoji od četiri dijela: 1. Albanija i Albanci, 2. Katolička crkva u Albaniji, 3. Franjevci u Albaniji i 4. Pregled samostana i svetišta. Cilj ovog uratka jest nastavak međusobne suradnje i još veća povezanost na evanđeoskom putu, putu bratstva i mira. Kako bi u tome uspjeli podržite nas usrdnim molitvama. Novaci Bosne Srebrene i Albanske kustodije žele vam: Mir i dobro! Novačka godina 2015./16. IIIIII U Livnu 11. 11. 2015. __________________________________________________________________________________________________________________________ Gjatë gjithë historisë së gjatë të Provincës Françeskane të Bosnjës dhe Kustodies së Shqipërisë mund të vërehen një sërë takimesh dhe mbështetjesh nga bashkësitë e përmendura. Edhe pse të dyja këto bashkësi kanë kaluar nëpër një periudhë të vështirë dhe të rrezikshme për shpirtin dhe trupin, familjen e Shën Françeskut nuk e kan nënshtruar sfidat e vështira. Françeskanët e rinjë nga Shqipëria erdhën në Bosnje për të studiuar dhe kështu pasuruan bashkësinë me një kulturë të re (Atë Gjergj Fishta, Atë Shtjefën Gjeçovi, etj), Ndërsa fretërit nga Bosnja jo pak herë erdhën në Shqipëri si misionarë dhe reformatorë të familjes françeskane në Shqipëri (Atë Lovro Mihaçeviq, Atë Lovro Gavran, etj.). Kështu ajo ishte gjatë historisë, por ende edhe sot është i nevojshëm bashkëpunimi në mes të këtyre dy bashkësive françeskane, për ketë gjë tregon ardhja e tre noviceve të rinjë nga kustodia Shqipëtare për ta bërë vitin e noviciatit në Gorica në Livno. Fretërit e Bosnjes me kënaqësi i kanë pranuar ata, dhe në mënyrë që të dini më mirë historinë e kustodies Shqipëtare novicet e Bosnjes kanë vendosur për të bërë një prezantim të shkurtër në video në lidhje me vëllezërit e tyre Shqiptarë. Kështu për herë të parë në ishullin (Krk) në takimin e noviceve i prezantuan vëllezërit e tyre shqiptarë. Pasi videoklipi që pranuar mirë në mesin e noviceve të tjerë ne kemi vendosur për të përkthyer këtë prezantim në disa gjuhë: shqip, italisht, anglisht dhe gjermanisht, për ta ndarë atë me të tjerët. Video prezantimi përbëhet nga katër pjesë: 1. Shqipëria dhe shqiptarët, 2. Kisha Katolike në Shqipëri, 3. Françeskanët në Shqipëri, 4. Pamje e kuvendeve dhe shenjtërove. Objektivi i këtij punimi është përfocimi i një vazhdimësie bashkëpunimit të ndërsjellët dhe për një lidhje më të madhe në rrugën ungjillore, rruga e vëllazërisë dhe paqes. Në mënyrë që të ketë sukses bashkëpunimi ynë jeni të lutur të na mbështesni me lutje. Novicet e Bosnjes dhe të Kustodies Shqiptare ju dëshirojnë: Paqë dhe të mira! Viti i noviciatit 2015/16. IIIII Në Livno 11. 11. 2015
Giuseppe Verdi - Rigoletto
 
02:11:29
Rigoletto è un'opera in tre atti di Giuseppe Verdi su libretto di Francesco Maria Piave, tratta dal dramma di Victor Hugo Le Roi s'amuse (Il re si diverte). Conductor Dario Bisso Sabàdin Orchestra Filarmonica Italiana Ofi Chorus of Teatro Verdi of Padua Chorus Master Giorgio Mazzucato. Live recorded at Teatro Expo Art - in Dolo (Venice), september 20/2008 Rigoletto the Duke's jester ( baritone) Carlo Morini Gilda his daughter (soprano) Novella Bassano Duke of Mantua (tenor) Aldo di Toro Sparafucile an assassin (bass) Maurizio Franceschetti Maddalena his sister (contralto) Floriana Sovilla Giovanna Gilda's Nurse (mezzosoprano) Elisa Fortunati Count Monterone (baritone) Simone Marchesini Marullo a courtier (baritone) Mirko Quarello Matteo Borsa a courtier (tenor) Bruno Nogara Count Ceprano (bass) Lorenzo Ciccioni Countess Ceprano his wife (mezzosoprano) Elisa Fortunati A court usher (bass) Gianluca Lentin
Views: 7425 KiccoMusicVideo
Opera seria
 
22:20
Opera seria Opera seria , auch Dramma per musica, ist ein Ende des 18.Jahrhunderts gebildeter Terminus für die „ernste“ italienische Oper, als Gegensatz zu Opera buffa, „komische Oper“.Diese Unterscheidung ist gleichbedeutend mit den zeitgenössischen Begriffen „hoher“ und „niederer“ Stil.Unter dem Einfluss der römischen Accademia dell’Arcadia und durch Pietro Metastasios Libretti erlebte der „hohe Stil“, die Opera seria, ihren Höhepunkt. ------------Bild-Copyright-Informationen-------- Urheber Info: John Vanderbank Lizenz: Public domain ✪Video ist an blinde Nutzer gerichtet ✪Text verfügbar unter der Lizens CC-BY-SA ✪Bild Quelle im Video
Views: 149 WikiTubia
Thérèse - Massenet Jules - Zagreb 1989
 
01:19:51
Dirigent: Patrick Fournillier Redatelj: Vlado Habunek Dunja Vejzović ......................................(Therese) Daniel Galvez Vallejo....... (Armand de Cherval) Josip Lešaja................................. (Andre Thorel) Miroslav Belamarić................................... (Morel) Damir Fatović...................................... (Prvi oficir) Vlaho Ljutić ......................................(Drugi oficir) Sotir Spasevski.............................. (Civilni oficir) Zbor i orkestar HNK - Zagreb Zbor i orkestar HNK - Zagreb
Views: 3618 ante topic
The Magic Flute - Finale II Andante
 
05:29
Il flauto magico Un film di Kenneth Branagh. Con Joseph Kaiser, Amy Carson, Benjamin Jay Davis, Silvia Moi, René Pape, Lyubov Petrova, Tom Randle, Liz Smith Titolo originale The Magic Flute. Musicale, durata 135 min. - Gran Bretagna, Francia 2006.
Views: 5891 MrsAngelaBelli
Rossini - Cinderella
 
04:27
Arranged and conducted by Michael Borowitz Directed by Rachel Harris Kate Abraham, Costumer Designer G. Alan Rusnak, Set Designer Michael Burton, Lighting Designer Alexandra Rodrick, Cinderella Francisco Ortega Huerta, Prince Ramiro Andrew Wannigman, Dandini Jesus Vicente Murillo, Don Magnifico Katherine Polit, Clorinda Erin Moll, Tisbe Performed in English November 13, 2016
Views: 185 Opera Louisiane
Massenet's Werther -- Washington National Opera, Spring 2012
 
02:32
One hundred twenty years after the opera's premiere, Werther is celebrated as one of Massenet's finest works, with a lush score of tragically beautiful music. The young poet Werther has fallen desperately in love with the beautiful Charlotte. When he discovers that she is honor-bound to marry Albert, he tries to stay away, but his passion draws him back to her. In despair, Werther decides the only way he can find peace is through death. More at: http://www.kennedy-center.org/events/?event=OMOSD Cast: Francesco Meli, Werther Sonia Ganassi, Charlotte Emily Albrink, Sophie Andrew Foster-Williams, Albert Directed by Chris Alexander Conducted by Emmanuel Villaume Washington National Opera Orchestra
Views: 1500 WashNatOpera
Innaugurazione Casa della Musica - Lungro
 
04:27
Cuoricini Arbereshe❤
Views: 516 Leo
Washington National Opera presents: Rossini's Cinderella
 
02:53
Tix at: http://tkc.co/4BTO Saturday, May 09, 2015 - Thursday, May 21, 2015 Kennedy Center Opera House Rossini's retelling of the Cinderella story adds a few twists in a whimsical production featuring two opera singers alternating in the title role: Isabel Leonard, the 2013 Richard Tucker Award winner, and Tara Erraught, making her U.S. debut. Angelina (Cenerentola): Isabel Leonard Don Ramiro: Maxim Mironov Dandini: Simone Alberghini Don Magnifico: Paolo Bordogna Alidoro: Shenyang Tisbe: Deborah Nansteel Clorinda: Jacqueline Echols Conductor: Speranza Scappucci Director: Joan Font Set and Costume Designer: Joan Guillén* Lighting Designer: Albert Faura Choreographer: Xevi Dorca
Views: 5456 WashNatOpera
Tales of Hoffman Full
 
02:51:35
Views: 120531 Craig Bresett
Rossini's La Cenerentola (Cinderella) - Act II
 
55:57
Opera Theatre of Montclair presented Rossini's Cinderella on Saturday, September 23, 2017, at The United Way Theater in Montclair, NJ. Conductor: Fernando Palomeque Stage Director: Nicholas Tamagna Set Design: Joyce Korotkin Costume Design: David Gillam Video: Tai Collins Recording General Director: Mia Riker-Norrie Assistant General Director: Rebecca Eng
Views: 183 OperaMontclair
Rossini's Cinderella (La Cenerentola) | LA Opera 2012/13 Season
 
02:58
In her impoverished stepfather's castle, a kindhearted girl dreams of escaping the tyranny of her vain stepsisters. When the prince announces that he will choose his bride at a glamorous ball, she seizes the opportunity to take control of her own destiny. Rossini's warmhearted retelling of the Cinderella story is a delightfully romantic comedy, brought to life by the dazzling vocal fireworks of an exciting young cast and a production new to Los Angeles! Conducted by James Conlon.
Views: 15005 LA Opera
Cenerentola Teatro Ragazzi
 
02:04
Pilar Ternera presenta Cenerentola regia Francesco Cortoni
Views: 1046 PilarTerneraTeatro
Classic Talk: Thomas Hampson Part 1
 
24:45
Bing and Dennis sit down with baritone, Thomas Hampson. Classic Talk http://www.classictalkonline.com/ Thomas Hampson http://www.thomashampson.com/
Prof.Dr. Ferid Hudhri - Scanderbeg image in European Art
 
10:18
Prof.Dr. Ferid Hudhri - Scanderbeg image in European Art
Views: 499 Shpend Bengu
6  TEATRO STORY SAN SEVERO ULTIMA PUNTATA a cura di Michele Monaco
 
07:04
IMMAGINI INTERNE ED ESTERNE DEL TEATRO COMUNALE "G.VERDI" DI SAN SEVERO- FG IL FILMATO E' STATO CURATO DA MICHELE MONACO
Views: 132 Michele Monaco
Madama Butterfly 1985, Great Performances
 
02:23:17
My favorite version of Madama Butterfly. Sorry for the poor video quality but the subtitles are readable and the sound is very good. I recorded this over the air and have watched this VHS tape over 100 times. I went looking for this version on Youtube and couldn't find it so I converted this tape to digital and finally got around to uploading it. If someone knows where a better copy is please inform me. The Lyric Opera of Chicago's 1985 production of Puccini's opera, set in the late nineteenth century in the city of Nagasaki, about a young Japanese woman who weds an American naval officer who later abandons her and the child she bore him. Directed by Rodney Greenberg. Produced by David Horn. Stage Production by Harold Prince. Starring Peter Dvorsky as Benjamin Franklin Pinkerton, Anna Tomowa-Sintow as Cio-Cio-San, Richard Stilwell as Sharpless and Elena Zilio as Suzuki. Later addition: When my youngest daughter was 8 years old she would hear this opera on the TV in our rec room and drift in and listen to it. She later sat and became absorbed in the beautiful music and so I would add a little background to the story to enhance her understanding and enrich her experience. Now as a young adult she has the ear for opera and will go with us to Seattle Opera every now and then and she is now bringing her children. This is how it's done, isn't it? My own interest was sparked by the movie "Amadeus" -- later that year I found myself mesmerized by "The Magic Flute" in a recording from a friend. Then, it was after this that I first saw this opera on TV. I watched this opera throughout one full year with almost no other musical interests. Correction: Joseph Newsome pointed (in a comment -- see below) to the Lyric of Opera's website and our understanding is that my previous dating of this as 1989 was probably wrong and that this comes from the 1985 production. I think what happened is that I originally recorded this in 1989 and so assumed it was from that year but it was probably a re-broadcast. Thanks, Mr. Newsome.
Views: 21125 Larry Koler
Illiricum 2014
 
02:50
Viaggio in Albania e Montenegro. Colonna sonora: RIZ ORTOLANI: I GIORNI DELL'IRA.
Views: 192 Alessandro Azara
AVA Lucia di Lammermoor Preview Pt 1 - Maestros' Introductions
 
20:03
Maestro Christofer Macatsoris welcomes you to AVA and introduces "Lucia di Lammermoor". Richard A. Raub and Stage Director Nic Muni talk about the opera and introduce the first scene.
Views: 227 AVAOpera
Tosca   Teatro Rendano Cosenza - Gennaio 2016
 
02:02:34
Giacomo Puccini : Tosca Cosenza, Teatro Rendano Direttore Luca Ferrara Regista Antonello Palombi Scene, Costumi Rocco Pugliese Maestro di coro Bruno Tirotta, Maria Carmela Ranieri ~ Floria Tosca Daria Masiero Mario Cavaradossi Leonardo Caimi Il barone Scarpia Francesco Landolfi Cesare Angelotti Carlo Di Cristoforo Il sagrestano Alessandro Battiato Spoletta Saverio Pugliese Sciarrone Francesco Musinu
Views: 4419 operaliricachannel
Gianni Belluscio - Pseudoalbanologjia sot
 
07:54
Gianni Belluscio - Tradita shkencore dhe Pseudoalbanologjia
Views: 4327 Shpend Bengu
CLIP EHI GIO FACEBOOK
 
02:18
Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto "A. Belli" 70ma Stagione Lirica 2016 Progetto Opera Nova 2016 "EHI GIO - Vivere e sentire del grande Rossini" Compositore: Vittorio MONTALTI Regia: Alessio PIZZECH Libretto: Giuliano COMPAGNO Scene & costumi: Davide AMADEI Direttore: Enrico MAROCCHINI Ensemble strumentale del Teatro Lirico Sperimentale Cantanti: Federica LIVI / Sara INTAGLIATA - soprani Marco RENCINAI - tenore Alessandro ABIS - basso / Salvatore GRIGOLI - baritono Attori: Emmanuele SALCE - Gioachino Rossini Giuseppe NITTI - Custode della Memoria
A very good Mefisto in Faust by Gounod
 
01:04:08
Not long ago an old pal who lives now in Paris gave me a video recording of the opera Faust by Gounod. As soon I listened I noticed that Mefisto is performed very well by a singer, a bass, whose name I don't know. Listen to him and you'll be impressed as much I am.
Views: 1127 Alexandru Gall
Otello 2016 akt 1
 
29:05
Otello - act 1 first part Palladium, Malmö, Operafabriken - 2016 Cast: Francisco Almanza, Bengt Krantz, Leena Malkki, Marcus Birgersson, Ingeborg Börch, Dmitriy Li, Henrik Lagercrantz
Views: 305 OperaFabriken
Aida - Finale atto II
 
05:08
Aida al Teatro di Stato di Tbilisi (Georgia) Orchestra, coro e solisti del Teatro di Stato di Tbilisi Direttore Daniele Agiman
Views: 288 Daniele Agiman
NATEL' (6^ puntata)
 
08:01
NATEL' (e se Giuseppe e Maria fossero stati sanseveresi?!?), commedia in due atti di Mauro Valente, messa in scena dal Gruppo Cineteatrale CIAK SAN SEVERO la sera del 19 dicembre 2013 al Teatro Comunale Giuseppe Verdi di San Severo. PERSONAGGI E INTERPRETI: San Giuseppe: Antonio Rinaldi Maria di Nazareth: Rosa Bramante Re Magi: Paolo Leggieri, Luigi Schingo, Domenico Aquilano Parrucchiera: Giovanna Marchitto Fioraio e cantante solista: Giuseppe Verrillo Arcangelo Gabriele e postino: Paolo Leggieri Santa Elisabetta: Serena De Lallo Soldato romano e pastore: Alessio Napolitano Passante: Luigi Schingo Infermiera: Fedora Palermo Predicatore e pastore: Luigi Grippa San Remo: Domenico Aquilano Cantante solista: Giuseppe Verrillo Lavandaia: Giovanna Marchitto Zampognaro: Daniele Sacco coro dei ragazzi: Marco Spina, Sara Leggieri, Federica Valente, Christian Verrillo, Miriana Leggieri e Francesca Valente
Views: 643 Mauro Valente
Bonfire Walpurgis Night 1
 
00:42
Bonfire Walpurgis Night 1
Views: 262 Elena Lindqvist
Teuta Senones Pisaurenses - Rievocazione storica galli senoni
 
04:46
Ricerca, storia e cultura. http://www.pisaurus.it Associazione storico-culturale Teuta Senones Pisaurenses propone didattica e attività riguardanti cultura, usi e costumi del popolo senone nel territorio dell’alto marchigiano dal IV al III sec. Video a cura di Stefano Mancini e Sara Panunzio Colonna sonora originale di Valerio Badioli Le suggestive immagini raccontano le due giornate di sperimentazione che abbiamo trascorso nell'oasi faunistica “La Badia” situata nella valle del fiume Foglia.Una preziosa occasione in cui abbiamo potuto verificare sul campo i risultati della nostra ricerca, perfezionare le attività che proponiamo e rinnovare lo spirito di unione del nostro gruppo. Si ringrazia l'agriturismo "La Badia" (Montecalvo in foglia PU) per la disponibilità e la collaborazione.
ХД 2014 La Cenerentola Состав В
 
01:31:53
Опера Золушка Джоаккино Россини на русском языке в исполнении Хора Домашнего - сезон 2014
Views: 713 babulevich
Backstage trovatore
 
01:07:08
Trilogia Verdiana Teatro Sao Carlos Lisbona - regia scene e costumi Francesco Esposito
La Bohème - trailer
 
00:52
LA BOHÈME scene liriche in quattro quadri libretto Luigi Illica e Giuseppe Giacosa, dal romanzo Scènes de la vie de Bohème di Henri Murger musica Giacomo Puccini personaggi e interpreti Rodolfo Giuseppe Varano/Jenish Ysmanov Schaunard Andrzej Filonczyk/Filippo Fontana Benoît Stefano Rinaldi Miliani Mimì Valentina Boi/Grazia Doronzio Marcello Vincenzo Taormina/Gocha Abuladze Colline Krzysztof Baczyk/Mariano Buccino Alcindoro Francesco Leone Musetta Lavinia Bini/Maria Laura Iacobellis Parpignol Enrico Zara Un venditore Oscar Piras Sergente dei doganieri Alessandro Frabotta Un doganiere Francesco Leone maestro concertatore e direttore Michelangelo Mazza Orchestra e Coro del Teatro Lirico di Cagliari Coro di voci bianche del Conservatorio Statale di Musica “Giovanni Pierluigi da Palestrina” di Cagliari maestro del coro Gaetano Mastroiaco maestro del coro di voci bianche Enrico Di Maira regia Ugo Tessitore regista collaboratore Nicola Berloffa scene Nica Magnani costumi Marco Nateri luci Marco Giusti allestimento del Teatro Regio di Parma Ideazione e realizzazione video a cura dell'Ufficio stampa del Teatro Lirico di Cagliari (Pierluigi Corona, Luca Murgia, Priamo Tolu) Le mani di Mimì e Rodolfo sono di Caterina Ruoti e Davide Sarigu che si ringraziano per la gentile collaborazione.
Giuseppe Verdi - Le Berbier De Seville - 1 - Act 1 - 1st ...
 
23:21
Giuseppe Verdi - Giuseppe Verdi - Le Berbier De Seville - 1 - Act 1 - 1st Part (performed by unknown) Giuseppe Fortunino Francesco Verdi (Italian: [d??u?z?ppe ?verdi]; 9 or 10 October 1813 -- 27 January 1901) was an Italian Romantic composer primarily known for his operas. Verdi and Richard Wagner are considered the two preeminent opera composers of the nineteenth century. Verdi dominated the Italian opera scene after the eras of Bellini, Donizetti and Rossini. His works are frequently performed in opera houses throughout the world and, transcending the boundaries of the genre, some of his themes have long since taken root in popular culture, as "La donna è mobile" from Rigoletto, "Libiamo ne' lieti calici" (The Drinking Song) from La traviata, "Va, pensiero" (The Chorus of the Hebrew Slaves) from Nabucco, the "Coro di zingari" (Anvil Chorus) from Il trovatore and the "Grand March" from Aida. Moved by the death of compatriot Alessandro Manzoni, Verdi wrote Messa da Requiem in 1874 in Manzoni's honour, a work now regarded as a masterpiece of the oratorio tradition and a testimony to his capacity outside the field of opera. Visionary and politically engaged, he remains -- alongside Garibaldi and Cavour -- an emblematic figure of the reunification process of the Italian peninsula (the Risorgimento).
Falstaff, l'opera di Verdi si presenta al pubblico
 
01:29:29
Falstaff, l'opera di Verdi si presenta al pubblico
La Bohéme, Puccini
 
01:01
Obra cumbre del melodrama operístico de Puccini que se representa el 25, 27 y 29 de noviembre en el Auditorio de Tenerife. Una producción del Teatro Comunale Luciano Pavarotti de Módena, firmada por Giovanni Scandella.
Il Teatro Valle Occupato ospita il RIGOLETTO di Giuseppe Verdi | 20 maggio-5 giugno 2013
 
28:13
RIGOLETTO di Giuseppe Verdi | Fase finale del progetto di avvicinamento all'opera lirica per gli studenti delle scuole dell'obbligo | RISERVATO ALLE SCUOLE CHE HANNO PARTECIPATO | 20 maggio -- 5 giugno 2013 Un progetto dell'Associazione Europa InCanto per diffondere l'opera lirica nelle scuole. Quest'anno il progetto rischiava di essere definitivamente cancellato, come neve al sole, come succede per tanti progetti importanti Migliaia di bambini del Lazio canteranno Il Rigoletto nel teatro più antico di Roma Insieme abbiamo voluto affrontare un'altra sfida per sottrarre il lavoro culturale dall'estinzione e affermare la cultura come diritto fondamentale e inalienabie della persona. Mentre il Comune va in cerca di voti, al Valle Occupato si canta! Progetto di avvicinamento all'opera lirica per gli studenti della scuola dell'obbligo RIGOLETTO di Giuseppe Verdi "La donna è mobile", "Questa o quella per me pari sono", "Caro nome", "Cortigiani vil razza dannata"... Queste sono solo alcune delle arie più celebri del grande capolavoro verdiano, Rigoletto, che gli studenti grazie al progetto Scuola InCanto impareranno a cantare ed eseguiranno dal vivo in uno dei teatri più antichi della capitale, il TEATRO VALLE. E' possibile conoscere e amare l'opera lirica a scuola? La risposta dell'Associazione musicale "Europa InCanto" è assolutamente sì: attraverso un progetto didattico articolato durante un intero anno scolastico, docenti e studenti potranno scoprire e vivere da protagonisti tutto il fascino del melodramma. Per festeggiare il bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi, che ricorre nel 2013, l'iniziativa sarà dedicata a uno dei suoi più grandi capolavori: RIGOLETTO. Attraverso seminari, incontri e laboratori per studenti e docenti, si impareranno a cantare alcuni brani dalla celebre opera verdiana, i quali verranno poi eseguiti nel corso dello spettacolo lirico che sarà realizzato nella bellissima cornice del TEATRO VALLE di Roma, dove si vivrà la vera magia dell'opera. Personaggi e Interpreti: Rigoletto: Alessio Potestio | Manrico Carta Duca di Mantova: Angelo Fiore | Adriano Gentili Gilda: Sabrina Cortese | Alessandra Maniccia Maddalena: Patrizia Jervolino Monterone / Sparafucile: Massimo Rocchi Narratrice: Valentina LoSurdo | Isabella Carle Al pianoforte: Mattia Ometto | Edina Bak Regia: Emiliano Raia Coreografa: Valentina Versino Assistente alla regia: Ottavia Nocita Scenografo: Cristian Demuro Costumista: Francesco Morabito Disegno Luci: Andrea Tocchio Preparatori / Coordinatori Scuole Simone Lollobattista Caterina Taballione Fabiana Rossi Dayana D'Aluisio Matteo Bonotto
Views: 6500 Lavorat Spettacolo
La "Tosca" al Teatro Giuseppe Verdi di San Severo
 
14:51
Interviste dietro le quinte della celebre opera di Giacomo Puccini, tenutasi al Teatro Giuseppe Verdi di San Severo e diretta dal Maestro Luca Testa.
Views: 843 99TVSanSevero
June Anderson: Gounod - Faust, 'Ah! Je ris de ma voir si belle en ce miroir!'
 
11:27
June Anderson (born December 30, 1952) is a Grammy Award-winning American coloratura soprano. Originally known for bel canto performances of Rossini, Donizetti, and Vincenzo Bellini, she was the first non-Italian ever to win the prestigious Bellini d'Oro prize. Subsequently, she has extended her repertoire to include a wide variety of other roles, including those from the Russian repertoire and works by Richard Strauss. In 2008, Anderson was elevated to "Commandeur" of the Ordre des Arts et des Lettres by the French Government and in 2007 received a "Victoire d'honneur" at the "Victoires de la Musique Classique" in Paris. Anderson has performed in noted opera houses including La Scala, Covent Garden, La Fenice, Metropolitan Opera, San Francisco Opera, Lyric Opera of Chicago and Colón Theater. She has collaborated with conductors Leonard Bernstein, James Levine, Charles Dutoit, Zubin Mehta, Riccardo Muti, Seiji Ozawa, Giuseppe Sinopoli, Kent Nagano and Michael Tilson Thomas, and has sung opposite Luciano Pavarotti, Alfredo Kraus, Plácido Domingo, José Carreras, Carlo Bergonzi, Roberto Alagna, Rockwell Blake, Jerry Hadley and Salvatore Fisichella. Anderson has had an extensive recording career, dating from the 1980s to the present... http://en.wikipedia.org/wiki/June_Anderson Lyrics & English Translation I should dearly like to know who this young man was Whether he is a noble lord and what his name is. "There once was a king of Thule Who, faithful unto the grave, Kept in memory of his lady love A vessel of chiseled gold..." [She interrupts her song] It seemed to me that he was most handsome. [She resumes her song] "There was not a lovelier treasure! He used it on great occasions And every time he drank from it His eyes would fill with tears! When he felt Death approaching, Lying on his cold bed, In order to raise it to his lips His hand made a supreme effort!" [Again she interrupts her song] I hardly knew what to say And at first I blushed bright red. [She resumes her song] "And then, in his lady's honour, He drank for the last time; The vessel shook in his grasp And gently he gave up the ghost!" None but great lords possess such a resolute composure Together with such gentleness! Come now! Think of it no more! Dear Valentin, if God heeds me, I shall see you again! Here I am quite alone! [She suddenly sees the posy] A posy? From Siebel, no doubt. Poor lad! Her eyes fall on the casket What is this I see? Whence could this rich casket have come? I dare not touch it and yet ... Here is the key, I think. What if I opened it? My hand shakes. Why? It is not wrong to open it, I imagine. [She opens the casket.] O goodness! What a lot of jewels! Is this some bewitching dream Which dazzles me, Or am I really awake? [She places the open casket on a chair and kneels in front of it.] If only I dared Adorn myself, for a moment, With these earrings! Ah! There is a mirror At the bottom of the casket! How could one help admiring oneself? [She puts on the ear-rings and looks at herself in the mirror.] Ah! I laugh to see how lovely I look in this mirror! Is it really you, Marguerite? Answer me, answer me quickly! No, no, it is you no longer, It is no longer your face! This is the daughter of a king, To whom everyone bows as she goes past. Ah, if only he were here, if only he could see me thus! He would find me as handsome As any young lady! Let's complete the transformation! I am longing to try on as well The bracelet and the necklace! She puts them on, first the necklace, then the bracelet. Gracious! It feels like a hand Clasping my wrist. Ah! I laugh to see, etc. A link to this wonderful artists personal Website: http://www.june-anderson.com/junea.htm Please enjoy! I send my kind and warm regards,
Views: 1611 Thewisemonkey9
"La Cenerentola" - Spot GoFundMe International OperaStudio
 
06:31
https://www.gofundme.com/operascholarship ENGLISH Sponsoring Scholarships for Mongolian Opera Singers to Study Opera in Rome (Next to Formello’s Chigi Museum Palace) and Sponsoring the realization of the Opera “La Cenerentola” by G. Rossini: Mongolian and Italian Opera Singers collaborate to prepare the complete opera for the first time in the history of Italy and Mongolia. This unique project, in Rome, Italy,aims to train young Mongolian Opera singers to achieve a higher level of singing techniques, in order to participate in the opera “La Cenerentola” by G. Rossini. The scholarship programme is an initiative of the International Opera Studio of Formello of the Viviamol’Arte Cultural Association of Rome represented by its President Mr. Carlo Alberto Gioja; its Executive Director Ms. Bruna Bencivenga, and its Foreign Relations Officer Ms Ayana Sambuu. It aims to train Mongolian Opera Singers to be cast in the premiere of the complete Opera to take place in Rome in the summer of 2016 in order to bring this opera to Ulaanbaatar, the capital city of Mongolia, for the first time in history. The scholarship includes: 1. International Opera Study course fee (5 participants) 2. Accommodation and food 3. One air ticket for the Best scholarship winner 4. Mini-Bus service for 21 days 5. Two airtickets and hotel stay for the audition held in Ulaanbaatar, Mongolia 6. Rent of the audition venue in Ulaanbaatar, Mongolia The realization of the Opera includes: 1. Rent-free opera theatre 2. Payment of a 20-element symphony orchestra 3. Payment of a 20-person Choir 4. Scenography costs 5. 35 Costumesrent (15 complete Baroque costumes including wigs and shoes for main characters and singers’ costumes for a 20-person choir) 6. Technical equipment rental (projector and lighting effects)Professional Video shooting with professional sound recording and DVD master copy realisation 7. Rent-free 3 Grand Pianos ITALIANO Sponsorizzazione per la Istituzione di 5 Borse di Studio per Cantanti lirici della Mongolia atte a favorire lo studio dell’Opera italiana a Roma e a Formello (RM) - presso Palazzo Chigi di Formello. Preparazione completa dell’opera di G. Rossini “La Cenerentola”: per la prima volta, nella storia dei due Paesi, si vuole instaurare una collaborazione tra Cantanti lirici della Mongolia e Cantanti italiani. Un progetto unico che ha lo scopo di preparare, durante il Corso di Alta formazione musicale che si terrà a Roma e a Formello (RM) in Italia, giovani cantanti lirici, provenienti dalla Mongolia, al miglior raggiungimento tecnico e musicale per la partecipazione all’ opera di G. Rossini “ La Cenerentola”. L’istituzione di borse di studio è una iniziativa dell’International Opera Studio di Formello, organizzato dall’Associazione Culturale ViViAmo l’Arte di Roma, rappresentata dal Dr. Carlo Alberto Gioja, Presidente del’Associazione, dal M° Bruna Bencivenga , Direttore Organizzativo, e dalla Drs Ayana Sambuu, Responsabile delle Relazioni Estere. L’International OperaStudio avrà cura di preparare gli allievi per il cast della Messa in Scena de “La Cenerentola” di G. Rossini che si terrà a Roma nel periodo dell’estate 2016, ed in seguito proposta presso il Teatro dell’Opera di Ulaanbaatar, capitale della Mongolia per la prima volta nella sua storia. Le 5 Borse di Studio comprendono: 1. Quota di partecipazione al Corso dell’International OperaStudio 2. Vitto e Alloggio 3. Biglietto d’aereo per il candidato ritenuto più meritevole tra i 5 selezionati 4. Servizio navetta per gli spostamenti in città e fuori 5. Due biglietti aereo A/R da Roma a Ulambaataar + vitto e alloggio per la Commissione dell’audizione che si terrà in Mongolia, UB 6. Costo affitto della sala per audizione a Ulaanbaatar, Mongolia La preparazione dell’opera completa comprende: 1. Affitto Teatro 2. Orchestra sinfonica di 20 elementi 3. Coro 20 persone 4. Realizzazione Scenografica 5. Noleggio di circa 35 Costumi di Scena d’Epoca 6. Affitto del Service Luci e Video: Proiettori, video effetti, luci 7. Ripresa video professionale con registrazione sonora per realizzazione e mastering DVD Live 8. Noleggio 3 Pianoforti a coda per l’Allestimento.
Views: 413 ViviAmo l'Arte
Filarmonica C. Colombo - S. Prokoviev -Pierino e il Lupo
 
40:19
Tradizionale Concerto degli Auguri-Sala Congressi Grand Hotel Miramare-08 Dicembre 2016-Santa Margherita Ligure Voce Narrante:Luca Damiani Direttore: Alessandro Cardinali
G  Donizetti Brindisi Il Campanello
 
02:29
Descrizione: Dal Teatro all'Aperto di Mogliano Veneto-Concerto Operistico, Coro Quodlibet di Mogliano. Dirige e canta il Maestro E.Pedrini. (Una sorpresa di un brano fuori programma, ripresa filmata in ritardo....:)'
Views: 614 Julian Parish